Ochotnicza Straż Pożarna w Lini

PORADNIK DLA OSP – Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

WPIS DO CRBR - instrukcja

W związku z nałożonym przez ustawodawcę obowiązku wpisu stowarzyszeń rejestrowych do CRBR oraz trudnościami, jakimi mierzą się OSP przy dokonywaniu wpisu postanowiliśmy opublikować niniejszą instrukcję jak dokonać wpisu. 

Informujemy, że poniższa instrukcja nie została w żaden sposób zatwierdzona przez ZOSP czy jakiekolwiek inne instytucje prawne – jest to wskazanie w jaki sposób rejestracji dokonała nasza jednostka i nie mamy gwarancji czy jest ona poprawna. Ochotnicza Straz Pożarna w Lini nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reperkusje związane z wykonaniem poniższej instrukcji (robicie to na własną opowiedzialność)

Najczęściej zadawane pytania

Zarejestrowani muszą być WSZYSCY członkowie zarządu danej OSP.

Wszystko zależy od uprawnień jakie komisja rewizyjna posiada w danej jednostce według statutu, jednakże w standardowych sytuacjach komisja rewizyjna NIE MUSI BYĆ REJESTROWANA

Osoby uprawnione do podpisu zgodnie ze statutem (wg statutu wzorcowego prezes lub wiceprezes i skarbnik) – w dokumencie są wskazani jako ZGŁASZAJĄCY. 

Osobiście wprowadziłbym dane nowego zarządu OSP. KRS powinien zdążyć zaimplementować zmiany w rejestrze do czasu gdy dane w CRBR będą weryfikowane. Poza tym wniosek w CRBR zawsze można poprawić – najważniejsze jest go zgłosić na czas.

Czas na zgłoszenie do 31 stycznia 2022 roku. 

Teoretycznie niedopełnienie obowiązku dokonania wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zagrożone jest karą nawet do miliona złotych. W rzeczywistości wątpię, że będą takie kary nadawać dla stowarzyszeń. Nie mniej aby wystrzec się jakichkolwiek represji warto w porę dokonać rejestracji.

Kolejność podpisów nie ma znaczenia – ważne jest aby podpisy złożone zgodnie ze sposobem reprezentacji ujętym w KRS.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML). 

ROZPOCZĘCIE FORMULARZA

KROK 1. 

Wchodzimy na strone https://www.podatki.gov.pl/crbr/ i wybieramy rejestr CRBR

KROK 2. 

Otwiera się nowe okno z którego wybieramy UTWÓRZ ZGŁOSZENIE

 

KROK 3. 

W kolejnym ekranie wpisujemy NIP jednostki oraz wybieramy z listy rozwijalnej formę organizacyjną 128 – Stowarzyszenie wpisane do KRS.

KROK 4. 

W kolejnym kroku wybieramy dzisiejszą datę oraz klikamy UTWÓRZ NOWE ZGŁOSZENIE

KROK 5. 

Przechodzimy do formularza zgłoszenia – w rozdziałach A.1. i A.2. podajemy dane jednostki: numer KRS, nazwę Stowarzyszenia oraz adres siedziby

KROK 6. 

Przechodzimy niżej do rozdziału B – DANE BENEFICJENTÓW/ZGŁASZAJĄCYCH

PRZYPOMINAM:

Zgłaszający – koniecznie muszą być to osoby które zgodnie ze statutem są uprawnione do podpisywania dokumentów (w statucie wzorcowym jest to prezes lub wiceprezes i skarbnik).

Beneficjenci – pozostali WSZYSCY członkowie zarządu OSP.

DODANIE ZGŁASZAJĄCEGO (lub zgłaszająćych)

Krok 7

Uzupełniamy dane osobowe zgłaszającego (imię, drugie imię, nazwisko, PESE, kraj obywatelstwa i zamieszkania)

Krok 8

Przechodzimy do działu INFORMACJA O UDZIAŁACH LUB UPRAWNIENIACH BENEFICJENTA / INFORMACJA O FUNKCJI ZGŁASZAJĄCEGO – w przypadku ZGŁASZAJĄCEGO wybieramy kolejno: w punkcie 17 zgłaszający, a w punkcie 18 zgłaszający – członek zarządu

Krok 9

W przypadku zgłaszającego należy uzupełnić dodatkowe informacje o funkcji zgłaszającego (jest wtedy zarówno zgłaszającym jak i beneficjentem) – klikamy niebieski przycisk poniżej formularza (dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informacje o funkcji zgłaszającego)

Krok 10

W punkcie 17 zaznaczamy INNE UPRAWNIENIA natomiast w punkcie 24 wpisujemy funkcję wpisanej osoby (zgodnie z KRS) w zarządzie OSP. Całość powinna wyglądać jak na obrazku z prawej.

Krok 11

W punkcie 25 (rozdział C) potwierdzamy klauzulę odpowiedzialności

Krok 12

Zauważcie że po wypełnieniu wszystkich wymaganych miejsc okienko z nazwiskiem osoby zmienia się na zielono

Krok 13

Jeżeli posiadamy więcej niż jednego zgłaszającego (osób wymaganych do podpisu dokumentu zgodnie ze statutem – klikamy niebieski przycisk w sekcji B (DODAJ BENEFICJENTA/ZGŁASZAJĄCEGO i powtarzamy kroki od 7 do 12.

DODANIE BENEFICJENTÓW (pozostałych członków Zarządu OSP)

Krok 14

Klikamy niebieski przycisk w sekcji B (DODAJ BENEFICJENTA/ZGŁASZAJĄCEGO)

Krok 15

W SEKCJI B1 uzupełniamy dane osobowe członka zarządu (imię, drugie imię, nazwisko, PESE, kraj obywatelstwa i zamieszkania)

Krok 16

W sekcji B2 uzupełniamy informacje jak w kroku 10 – punkt 17 INNE UPRAWNIENIA, punkt 24 wpisujemy nazwę funkcji członka zarządu (zgodnie z KRS) – całość powinna wyglądać jak na obrazku z prawej.

Krok 17

Upewniamy się że klauzula odpowiedzialności jest zaznaczona.

Krok 18

Każdego kolejnego członka zarządu dodajemy zgodnie z krokami 14-17

FINALIZACJA I PODPISY

Krok 19

Po wprowadzeniu wszystkich beneficjentów i zgłaszających klikamy niebieski przycisk DALEJ

Krok 20

Wygenerowało się podsumowanie – sprawdzamy wszystkie dane.

Krok 21

Po upewnieniu się przechodzimy do podpisania dokumentu.

PRZYPOMINAM:

a) Podpis powinien być w formie profilu zaufanego,

b) Podpisują jedynie ZGŁASZAJĄCY (osoby uprawnione do podpisywania dokumentów zgodnie ze statutem OSP).

Krok 22

Klikamy podpisz dokument

Krok 23

Przenosi nas na stronę profilu zaufanego – podpisujemy zgodnie z instrukcjami waszych profilów zaufanych. Jeżeli mamy więcej niż jedną osobę do podpisu – nic nie szkodzi – można podpisać ten sam dokument kilka razy.

Krok 24

Po dokonaniu podpisów klikamy końcu klikamy WYŚLIJ DOKUMENT

Krok 25

W następnym okienku klikamy AKCEPTUJ

Krok 26

Po akceptacji wygeneruje się numer zgłoszenia – warto jest go zapisać bądź wysłać na maila. 

POBRANIE UPO

Po zakończeniu wysłania dokumentu warto wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie odbioru).

Krok 27

Na stronie głównej CRBR wchodzimy w zakładkę SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA. 

Krok 28

W okienku wpisujemy numer referencyjny naszego zgłoszenia i klikamy sprawdź status.

Krok 29

Prawidłowo przesłane zgłoszenie ma status 200 – pobieramy UPO w PDF lub XML

Instrukcja stworzona w oparciu o poniższe materiały:

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-rozszerzajaca-w-sprawie-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-r

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

Mam nadzieję, że instrukcja pomoże wszystkim zainteresowanym OSP skutecznie wypełnić formularz. W ramach podziękowania zachęcam do obserwowania naszej strony internetowej oraz polajkowania naszej strony Facebook.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *