Ochotnicza Straż Pożarna w Lini

Późny Święty Mikołaj dla OSP Linia – zakup sprzętu z dofinansowania WFOŚiGW

Dla naszych strażaków Święty Mikołaj pojawił się trochę później – bo aż 30 grudnia. Tego dnia do siedziby naszej jednostki dojechał oczekiwany przez nas sprzęt, który zakupiony został z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup został sfinansowany na podstawie umowy zawartej dnia 17.11.2020r. z programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wartość zadania pod nazwą „Wsparcie działalności operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini poprzez zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych” to kwota 17.620,00 zł. z czego 17.220,00 złotych to środki WFOŚiGW a 400 zł to środki własne OSP. W ramach dotacji zakupiliśmy:

  • Butle do aparatu powietrznego,
  • Drabinę przenośną ratowniczą,
  • Węże tłoczne,
  • Detektor prądu przemiennego,
  • Latarki kątowe,
  • Zestaw podkładów i kliny do stabilizacji pojazdów.

Program zrealizowaliśmy we współpracy z firmą RescueSystem, której bardzo serdecznie dziekujemy za przygotowanie korzystnej oferty. 

Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Linia. Dążymy do niego również poprzez zaangażowanie w poszukiwania różnych form dotacji, dzięki których możemy zaopatrzyć się w sprzęt do ratownictwa. Mimo wszystko mamy nadzieję, że będziemy go stosować jak najmniej. 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *