Ochotnicza Straż Pożarna w Lini

Współpraca z WFOŚiGW w Gdańsku – dofinansowanie w 2023 roku.

W ramach prowadzonych działań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prowadził w obecnym roku nabory na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lini została nagrodzona grantem w postaci dofinansowania z programu FLOREK.

IMG-20230930-WA0000

W czerwcu tego roku nasza jednostka została uhonorowana dotacją z programu priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych z częsci 2 – Dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na podstawie naboru z programu FLOREK – wsparcie dla OSP – edycja 2023 zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini pod nazwą Podniesienie Gotowości Bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie otrzymało dotacje w kwocie 24 tysięcy złotych. Zadanie dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 24 831,21 złotych, na co złożyła się dotacja ze środków Funduszu oraz środków własnych OSP. W ramach programu jednostka zakupiła trzy 2-częsciowe komplety ubrań specjalnych typu SYRIUSZ oraz 3 nadciśnieniowe aparaty powietrzne. Zakupy zostały zrealizowane z asortymentu zaprzyjaźnionej firmy Rescue System oraz Target Safety – autoryzowanego dystrybutora i serwisanta produktów MSA w Polsce. Realizowane zadanie obejmuje 219 457 osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa.

Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 https://wfos.gdansk.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
https://www.gov.pl/web/klimat

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *